Художествено изкуство

Много творци на художествено изкуство, както и на редица други видове, са на мнение, че когато творят, това им помага да медитират. Пренасянето в друго измерение, място, пространство или време може да има свое послание, а в художествената творба това най-силно бива предавано на публиката.

Художникът-творец има способността да пресъздаде всяко свое чувство, усещане, емоционално състояние на дука, чрез бялото платно и боите. Така например спонтанността у този вид изкуство е характерна. Всъщност тя е и привилегия за писателя, артиста, скулптора, музиканта.

Картината, произведение на художественото изкуство може да даде толкова богата информация за себе си, както една книга.

Може ли една картина да пресъздаде медитация? (още…)

Музикални изкуства

Музиката се появява на света с появата на всичко живо. Тя е около нас дори в естествената й форма, в звука на птиците, в плача на детето, в свирката на щурчето.

С вековната история на музикалното изкуство се е развивала и разпространявала, достигайки до нас преобразена в множество жанрове. Имената на велики личности са оставили ярки следи в миналото и са допринесли за бъдещето на музикалното изкуство.

Музиката присъства в хубавите ни моменти от живота, тя ни разтоварва от напрегнатия ден и ни помага дори в трудните изпитания. Музиката е топла, разтоварваща и приятна, когато има светлина и топли тонове, в нея. И обратното, когато е бавна, навяваща тъга, угриженост и болка, музиката е не по-малко необходима и маловажна. Именно за това е нужно да има тон във всяко нещо.

Музикалното изкуство е израз на любов, щастие, гняв, ярост. Тя кънти в множество разновидности и носи своите послания. (още…)