Художествено изкуство

Много творци на художествено изкуство, както и на редица други видове, са на мнение, че когато творят, това им помага да медитират. Пренасянето в друго измерение, място, пространство или време може да има свое послание, а в художествената творба това най-силно бива предавано на публиката.

Художникът-творец има способността да пресъздаде всяко свое чувство, усещане, емоционално състояние на дука, чрез бялото платно и боите. Така например спонтанността у този вид изкуство е характерна. Всъщност тя е и привилегия за писателя, артиста, скулптора, музиканта.

Картината, произведение на художественото изкуство може да даде толкова богата информация за себе си, както една книга.

Може ли една картина да пресъздаде медитация?

Някои творци на художественото изкуство споделят, че преди да създадат свое творение усещат прилив на енергия. Много често от нея дори им прилошава, замайват се или се чувстват като под въздействие на опиат. Едва, когато приключат с „боядисване“ на платното, усещат освободеността и медитацията.

Някои видове художествени творби или техните създатели са съсредоточени към импресивното умение да създават красотата, която вътрешно виждат и долавят. В много от тях, дори обикновеното око може да усети уникално съчетание и преливане от цвят в цвят, а въображението само да интерпретира това, което вижда.

Често в картините на известни художници обикновения човек не забелязва истинската цел, с която е създадено творението. Преливането на цветове един в друг, много пъти бива оприличавано от непознаващият изкуството с „мацаница“, но това може да говори само за едно – не духовно извисена личност. Истината е, че както в художественото изкуство, така и във всеки друг вид, творбата представя света през погледа на своя създател, а това, че понякога тя е твърде мрачна, страшна и смразяваща или много цветна, лъчезарна и приветлива, не показва единствено моментно настроение на художника, изкуствоведа, а прави послание към аудиторията, подканяйки или призовавайки към нещо – промяна към по-добро, мир, любов, разбирателство, духовно израстване и т.н.