Музикални изкуства

Музиката се появява на света с появата на всичко живо. Тя е около нас дори в естествената й форма, в звука на птиците, в плача на детето, в свирката на щурчето.

С вековната история на музикалното изкуство се е развивала и разпространявала, достигайки до нас преобразена в множество жанрове. Имената на велики личности са оставили ярки следи в миналото и са допринесли за бъдещето на музикалното изкуство.

Музиката присъства в хубавите ни моменти от живота, тя ни разтоварва от напрегнатия ден и ни помага дори в трудните изпитания. Музиката е топла, разтоварваща и приятна, когато има светлина и топли тонове, в нея. И обратното, когато е бавна, навяваща тъга, угриженост и болка, музиката е не по-малко необходима и маловажна. Именно за това е нужно да има тон във всяко нещо.

Музикалното изкуство е израз на любов, щастие, гняв, ярост. Тя кънти в множество разновидности и носи своите послания.

Чрез музиката създаващият я показва истинската си същност, а стилът, в който е облечена тя е само още едно потвърждение за многообразните форми, които приема.

Всяка мелодия от дадено музикално произведение носи скрито послание, тя пленява, разчувства, разкрива пейзажи, вдъхновява, провокира.

Музика носи красота в съчетание на тоновете и вечността на мотива поради, който е била създадена.

Творенето на музика е познато като композиция, а тя е вид фундаментално творение. Музикалното изкуство се композира и обхваща различните техники, правила и методи. Всичко това въплъщава музикално произведение. Последното е подсилено от хармония и полифония.

Музикалното произведение, било то пиеса или песен е израз на музиката и се изпълнява посредством свирене или пеене на някакъв инструмент.

Този процес по изпълнение се свеж да до три начина и те са – солово, хорово или камерно изпълнение.